Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2017

Anette och Niklas analyserar informationskampanjen, Klara dig själv i tre dygn, 72 timmar. De jämför med kampanjer i andra länder, drar historiska paralleller, och blickar framåt i tiden när det gäller hemberedskap.

Martin tipsar om Matcha som är ett grönt te i pulverform.

Shownotes:

  • 00 Hemberedskap bumper av...


Sep 29, 2017

Anette och Niklas går igenom vatten som är ett viktigt grundbehov. Martin presenterar den svarta teblandningen T53.


Sep 29, 2017

Niklas och Anette går igenom grundbehovet värme och gör en återkoppling till pilotavsnittet om trygghet. Martin tipsar om tealternativet Yerba Mate.


Sep 7, 2017

Niklas Larsson och Anette Staaf samtalar om grundbehovet trygghet. Martin Lindeskog presenterar drycken Rooibos Chai.