Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 8, 2020

Förberedelser för hemberedskap är alltid bra, men när behöver man lämna sitt hem och hur skall man tänka då? Vi ger tips om andra podcasts och kanaler att ta del av både engelska och svenska. Även tankar om att färre ställer upp för samhällets säkerhet och aktuella händelser i omvärlden.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
07 Prepperpodden #15
08 Var Redo bug-out övning
09 Vardagsprepping char cloth
10 Survivalist Prepper Podcast 
10 Prepper Talk Radio 
11 Prepper Website Podcast
14 Frakta IKEA-kasse 
25 Resklar från UD 
27 Polisens råd vid terorism