Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 1, 2020

Gott nytt år. Anette och Niklas pratar om sina planer 2020 både privat och för Hemberedskap.

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
06 Eld - flammor och glöd
07 Bushcraftfestivalen
08 Buschcraft Sverige
11 Var Redo på YouTube
17 Livsberedskap
28 Patreon