Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 2, 2018

Anette och Niklas håller sig vakna under hela avsnittet genom att prata om sömn. De gör också en sammanfattning av de olika grundbehoven: trygghet, värme, vatten, mat, och sömn.

Martin tipsar om ett frukt- och örtte som heter Lugn & Ro.

Vad dricker du för dryck när du inte kan sova?

Shownotes: