Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2019

Anette och Niklas har varit på flera konferenser där Ryssland har diskuterats. Hur ser Sverige på hotet från Ryssland?

Shownotes:

00 Bumper JTunesProductions 
00 Host Anette Staaf 
00 Host Niklas Larsson
05 Kinesiska investeringar
10 Säpo listar 7 hot 
15 Plan nedskjutit över Ukraina 
17 Ryssarna får inte hyra hamnen 
18 Bilkrasch i idrottshall