Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 2, 2018

Anette och Niklas tuggar sig igenom matförrådet av nödproviant. Martin tipsar om ett matigt, pulveriserat grönt te som kallas för Matcha.

Vad äter du i ett krisläge?

Shownotes: