Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2019

Anette och Niklas pratar om tv-serien, Nedsläckt land. Martin tipsar om Lapsang Souchong, ett rökt svart te.

Hur skulle du reagera om du var med i ett "socialt experiment" och en solstorm inträffade? Skulle du ta dig tid för att koka upp vatten och brygga te?

 

Shownotes: