Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2017

Anette och Niklas analyserar informationskampanjen, Klara dig själv i tre dygn, 72 timmar. De jämför med kampanjer i andra länder, drar historiska paralleller, och blickar framåt i tiden när det gäller hemberedskap.

Martin tipsar om Matcha som är ett grönt te i pulverform.

Shownotes:

  • 00 Hemberedskap bumper av...