Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 20, 2022

Barn är nyfikna och extra budbärare av viktig kunskap. Vi pratar om hur vi kan påverka andra att börja preppa genom att ge kunskap till deras barn.