Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 20, 2022

Finns det några planer för vår krisberedskap eller kommer alla kriser skapa ett nytt oväntat kaos i vårt samhälle?