Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 20, 2022

Det finns många scenarier där vi behöver förflytta oss till fots. Det är viktigt att välja rätt skor så att våra fötter håller så länge som möjligt i krisen. Baserat på egna erfarenheter av långa förflyttningar till fots tar vi upp ett antal punkter att tänka på.