Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2022

Den bästa miljön att prova sina kunskaper och utrustning utan el är i skogen. Det finns dessutom många fler positiva effekter med att utöva friluftsliv. Så ge dig ut i skogen!