Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2022

Efter en varm sommar gäller det att påminna sig själv, man kan inte lita på vädret. Att vara beredd på det ibland oväntade gäller också vädret.