Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 21, 2022

Konserver bör vi ha, planer är bra, men vi får inte glömma att preppa oss själva. Vi prata om 3 nivåer att preppa oss själva som ibland inte får det fokuset det förtjänar.