Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 12, 2022

Så överlever du, gör gott & sprider hopp - Prepperprästens Beredskapsbok. Detta är ingen vanlig prepperbok, den vänder sig i första hand till dig som undrar om det verkligen är lönt att just jag preppar och i så fall hur. Författaren som till vardags är präst fokuserar inte bara på våra basala behov utan på de psykologiska faktorerna som hjälper oss igenom en kris liten som stor.