Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2022

Julen står inför dörren, dags att träffa släkten? Under ledigheterna kommer vi kanske ha tid att umgås med människor vi inte träffar så ofta, och i år kommer nog frågan om hemberedskap dyka upp. Som prepper kommer du ha svaren, men vad kommer de andra tro om ditt intresse för kriser?