Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 25, 2018

Remastered version av vår andra säsong från 2018. I avsnitt 11 pratar vi om tankar kring budget, ekonomisk hushållning och framtida investeringar.


Feb 20, 2018

Remastered version av vår andra säsong från 2018. I avsnitt 10 pratar vi om fysisk träning om varför det är viktigt i krisen och hur man rent konkret kan komma igång.


Feb 15, 2018

Remastered version av vår andra säsong från 2018. I avsnitt 9 pratar vi om olika aspekter av kunskap både mentalt och praktiskt.


Feb 10, 2018

Remastered version av vår andra säsong från 2018. I avsnitt 8 pratar vi om olika typer av preppers och var man kan hitta inspiration till egna tankar om detta.


Feb 5, 2018

Remastered version av vår andra säsong från 2018. I avsnitt 7 pratar vi om några av grunderna inom prepping. Varför man blir det, några grundläggande prylar, tankesätt och agerande.