Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2018

Anette och Niklas startar det första avsnittet av den andra säsongen med att ställa frågan: Varför skall man bli en prepper? 

Martin tipsar om Rooibos Citrus och går igenom olika tetillbehör.

Är du en prepper? Dricker du te?

Shownotes:

  • 00 Hemberedskap bumper av Jim Jonsson, JTunes Productions
  • 01 Survivalism...