Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2018

Anette och Niklas samtalar om ekonomiska spörsmål. Martin tipsar om Pu'er.

Har du budgeterat för dina framtida preppingaktiviteter?

Shownotes: