Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Anette samtalar med Anders Lundwall (En Svensk Prepper) om bl.a gammelmedias inställning till prepping , hur du kan ha koll på dina informationsflöden, skapa hemberedskap, fixa krislådor, och framtidsplaner med föredrag, bokutgivning,...