Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2019

Kursledarna Anette och Niklas diskuterar vikten av att gå en ledarskapsutbildning. Martin medverkar i avsnittet som en av kursdeltagarna (FRG-ledare - grundutbildning).

Vilken ledarskapsutbildning har du gått?

 

Shownotes med länkar till saker som avhandlas under avsnittet: