Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2019

Anette och Niklas skall åka utomlands på uppdrag och diskuterar igenom allmänna tips inför utlandsresa


Nov 20, 2019

Anette och Niklas pratar om att förbereda främst bilen för vintern när det blir kallt och mörkt.


Nov 13, 2019

Efter föreläsning med Sveriges ÖB General Michael Bydén reflekterar vi över hans budskap och innehåll i föreläsningen.


Nov 6, 2019

Anette och Niklas pratar om sina insikter den senaste veckan, och får lyssnarfrågan varför de gillar Lidl.