Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2020

Anette och Niklas pratar om vikten att öva upp sin situationsmedvetenhet, hur man gör detta praktiskt samt det positiva i långpromenader.


Jun 17, 2020

Anette och Niklas svarar på frågor som kommit in från lyssnare och reflekterar över sin egen hemberedskap.


Jun 10, 2020

Det blir för de flesta en semester hemma i Sverige denna sommar. Vi diskuterar hur man skulle kunna utnyttja detta till kunskaper och förberedelser för sin hemberedskap.


Jun 3, 2020

Vi pratar om vad som kan vara ett stort hot mot vår krisberedskap, enligt en tes från författaren och journalisten Ross Douthat, nämligen dekadensen i det moderna samhället.
Han har skrivit boken The Decadent Society -https://www.adlibris.com/se/bok/the-decadent-society-9781476785240
och intervjuas även i...