Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2020

Med Anders "Svensk Prepper" Lundwall som extra co-host pratar vi om hur läget är i den svenska prepperrörelsen. Har det blivit fler preppers i Sverige efter alla händelser och uppmärksamhet från media, och hur skall vi göra för att nå ut till ännu fler.


Nov 18, 2020

Vi dyker ner i frågelådan och svara på en mängd olika frågor mellan ryggsäckar, kyla och olika scenarion.


Nov 11, 2020

En händelserik vecka har passerat med händelser som troligen kommer få stor påverkan på 2021.


Nov 4, 2020

Vad är psykologiskt immunförsvar, hur bygger man upp det att bli starkare, och varför tror vi att preppers har bättre förutsättningar för just detta.