Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2021

Hur skall man tänka och agera när samhällsstörningen är ett faktum, och hur jobbar kommuner och myndigheter? Vi pratar om S.T.O.P-regeln i relation till Samverkan och Ledning vid samhällsstörningar.


Jan 20, 2021

Del 2 i Prehospitalt Akut Omhändertagande enligt L(C)ABCDE som radiokurs, kunskap som kan rädda liv. Vi går under 2 avsnitt igenom grunderna i minnesregeln L(C)ABCDE för första hjälpen som vi både är instruktörer i. En bra introduktion för dig som inte tidigare gått första hjälpen eller nyttig repetition...


Jan 13, 2021

Prehospitalt Akut Omhändertagande enligt L(C)ABCDE som radiokurs, kunskap som kan rädda liv. Vi går under 2 avsnitt igenom grunderna i minnesregeln L(C)ABCDE för första hjälpen som vi både är instruktörer i. En bra introduktion för dig som inte tidigare gått första hjälpen eller nyttig repetition för dig...


Jan 6, 2021

2020 är över, men starten på 2021 har inte direkt övertygat. När vi tittar bakåt ett år drar vi slutsatsen att fokus just nu bör ligga på att öka din fysiska hälsa genom träning och att öka den ekonomiska bufferten.