Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

Vi undersöker det svenska dödsorsaksregistret och redogör för de fem vanligaste dödsorsakerna i Sverige. 4 av 5 svenskar avlider av någon av dessa. Vad kan man göra för att undvika dem och få ett längre liv? Lyssna på avsnittet där vi pratar om döden!


Mar 24, 2021

Vi reflekterar över saker som kom upp på söndagens zoomhäng med temat "Att ta sig hem" som även innefattade många bra diskussioner kring barn och krisberedskap.


Mar 17, 2021

Vi pratar om den nuvarande utvecklingen och delger en för oss mycket tråkig nyhet. Vi tar också upp frågor som kommit in från er lyssnare och funderar bland annat kring om man skall vara anonym som prepper eller inte.


Mar 10, 2021

En kris kommer kräva beslutsamhet, fysisk uthållighet och grit för att hantera situationen. Det finns sätt att öva upp detta som inte bara kommer göra dig mer förberedd för krisen men också ger effekt på ditt dagliga liv, och till och förlänger det. Vi pratar om 6 steg för att utveckla stark grit och...


Mar 3, 2021

Flera rapporter lyfter upp problemet med minskat psykiskt välbefinnande kring Covid-19 när många spenderar sin tid hemma. Vi pratar om våra tankar på det, vilka effekter det får och hur man kan tänka kring åtgärder för att minska dessa känslor både hos sig själv men att hjälpa andra med dem.