Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2022

Semestern närmare sig, pandemin är (kanske?) över. Blir det utlandssemester i år? Då finns det en del förberedelser och tankar för att vara förberedd på det värsta.


May 25, 2022

Vi pratar om den nya serien Samhällskollaps från SVT och podcasten Beredskap från Sveriges Radio.


May 22, 2022

Sommaren närmar sig, och just nu vet vi inte hur varm den kommer bli. Men chans finns för nya värmeböljor och då behöver vi vara förberedda.


May 18, 2022

Kunskap väger lätt men ibland behöver vi också prylarna för att klara av krisen på ett bra sätt. Vi pratar om utrustningskapitlet i boken Alltid Före.


May 15, 2022

Det finns många situationer där det underlättar att ha ett välfyllt medicinskåp hemma. Vi nämner ett antal av våra favoriter att preppa.