Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 29, 2022

Vi pratar om alternativ till mobilen när elen försvinner. Satellit, PMR eller komradio, licenskrav eller licensfritt? Och vilka andra lösningar behövs när mobilnätet/Internet försvinner.


Jun 26, 2022

Vilken utrustning skulle vara praktisk att köpa in gemensamt i ett bostadsområde? 


Jun 22, 2022

Såhär några dagar inför det svenska midsommarfirandet diskuterar vi vikten av att våga fråga och lyssna kring en allvarligare fråga.


Jun 19, 2022

Sommaren är här och med den snart semester. Ledig tid och ljusa kvällar ger bra förutsättningar för att öva på något vi tycker alla preppers bör kunna.


Jun 15, 2022

Vi pratar om daglig utrustning (EDC), vad vi har i våra väskor till vardags och vilka prylar vi har i bilen. Ett avsnitt med prylar helt enkelt.