Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2023

Det senaste året har olika saker gradvis blivit sämre. Ukraina, inflationen, boräntor, dödsskjutningar. Det kan vara svårt att hålla hoppet. Vi pratar om hur man kan få perspektiv och se ljusare på framtiden.


Feb 22, 2023

Du är stoft... men inte än. Döden är oundviklig, men ändå preppar vi för vi vill leva livet så länge det går. Men det kan vara svårt att hitta balansen i livet och vår prepping.


Feb 19, 2023

Att hålla humöret uppe i krisen. Fokusera på det positiva, njut av de små sakerna och behåll ett bra perspektiv på vad som är kris på riktigt och inte bara lite obekvämt.


Feb 15, 2023

Om något allvarligt händer mitt i natten, vem kommer du ringa för att be om hjälp? Vissa kriser kräver kanske lite mer än bara goda grannar och bra sociala nätverk, vi behöver vänner vi kan lita på. Men olika situationer kan också kräva olika vänner. Vi diskuterar även hur man kan jobba för att utveckla...


Feb 12, 2023

Det kan finnas många olika anledningar till att man vill utöka sin bekantskapskrets. Kanske har du flyttat till ny ort, bytt jobb eller känner att du vill lära känna nya människor. Hur skall man tänka för att bygga det där nätverket som är så värdefullt i en kris om man i dagsläget inte känner så många...