Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 28, 2023

Sommaren kan vara en period där det är svårt att skilja mellan ensamhet och självsamhet. Olika kriser kan ge upphov till olika typer av sorg. Vi pratar om en metod för att hantera detta samt lite olika perspektiv på ensamhet.


Jun 25, 2023

Man behöver inte köpa alla böcker man vill läsa. I Sverige har vi sedan 1996 bibliotekslagen som säger att det skall finnas folkbibliotek. Perfekt för oss kunskapstörstande preppers som insett att kunskap tar mindre plats än prylar men är värt mycket mer. Vi pratar om hur det funkar med beställningar,...


Jun 21, 2023

Varm sommar innebär högre risk för värmeåska. Hur skyddar man sig bäst mot blixten, vilka gamla sanningar gäller inte längre och hur stor är chansen att överleva egentligen om man blir träffad.


Jun 18, 2023

Vi följer upp från föregående avsnitt kring grannsamverkan. Vilka egna åtgärder kan vi göra för att motverka inbrott, både som är enkla och billiga och några som kanske kostar lite mer pengar och energi.


Jun 14, 2023

För att öka tryggheten i ditt bostadsområde. Skydd mot brott är en väletablerad metod som används i många olika länder. Vi pratar om konceptet i stort men även den viktigaste komponenten som kan genomföras även utan grannsamverkan.