Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2023

Dags att komma igång med sin prepp för 2023. Ibland så har vi svårt att komma loss med vår hemberedskap, att skaffa de där vattendunkarna och extra konserverna. Vi ger några tips om hur man kan komma bort från det beteendet.