Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2023

Att lära sig av andras misstag för att klara en krissituation bättre. Vi tycker scenarioträning via filmer och serier som handlar om olika kriser är nyttigt. Vi har kollat igenom Amazon Prime, Disney, Viaplay, Netflix, SkyShowtime, HBO och SVT play och tipsar om det vi tycker är bra för oss preppers.