Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 29, 2023

Ibland behöver man lite pepp och inspiration för sin prepping. Vi pratar om våra favoriter bland YouTube-kanaler och Podcasts med prepperinnehåll från framför allt Nordamerika.