Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2023

Det kan finnas många olika anledningar till att man vill utöka sin bekantskapskrets. Kanske har du flyttat till ny ort, bytt jobb eller känner att du vill lära känna nya människor. Hur skall man tänka för att bygga det där nätverket som är så värdefullt i en kris om man i dagsläget inte känner så många där man bor.