Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2023

Om något allvarligt händer mitt i natten, vem kommer du ringa för att be om hjälp? Vissa kriser kräver kanske lite mer än bara goda grannar och bra sociala nätverk, vi behöver vänner vi kan lita på. Men olika situationer kan också kräva olika vänner. Vi diskuterar även hur man kan jobba för att utveckla bättre relationer.