Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2023

Att hålla humöret uppe i krisen. Fokusera på det positiva, njut av de små sakerna och behåll ett bra perspektiv på vad som är kris på riktigt och inte bara lite obekvämt.