Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2023

Du är stoft... men inte än. Döden är oundviklig, men ändå preppar vi för vi vill leva livet så länge det går. Men det kan vara svårt att hitta balansen i livet och vår prepping.