Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2023

Tre dagar utan vatten brukar man säga, men hur generellt är det? Vi har nerdat ner oss i varför man behöver vatten, hur man bäst bevarar en bra vätskebalans och vad det innebär för hur länge man klarar sig utan vatten. Vi pratar också om det officiella världsrekordet i att klara sig utan vatten.