Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 26, 2023

Det senaste året har olika saker gradvis blivit sämre. Ukraina, inflationen, boräntor, dödsskjutningar. Det kan vara svårt att hålla hoppet. Vi pratar om hur man kan få perspektiv och se ljusare på framtiden.