Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2023

Hur blir det med avvikande kost i en större kris? Det är fler och fler i vårt samhälle som äter någon form av avvikande kost. Vid en kris som påverkar vår livsmedelsförsörjning och normala vardag hur skall dessa behov tillgodoses.