Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 19, 2023

Bra hemberedskap bör inkludera alla i hushållet. Du har blivit krismedveten, gjort upp planer och skaffat prylarna. Men när krisen kommer är din familj också beredd? Det är en process som kan behöva behöva tid.