Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2023

Sommartid är en bra påminnelse för prepperåtgärder. Två gånger om året tycker vi skall man inventera sin hemberedskap, rotera vattnet i sina dunkar och se över sitt matförråd.