Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 16, 2023

En faktor i krisen som vi känner att det pratas alldeles för lite om. Efter att ha avklarat 3 ledarkurser och en överlevnadsserie på Netflix på 18 dagar har vi kommit fram till en viktig slutsats.