Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2023

Vi upplever många olika kriser just nu. Inflation, ökade räntor, energiproblem, krig. Alla ökar magnituden på denna storm som drabbat oss.