Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2023

Ett sätt att utöka sina sjukvårdskunskaper. MSB har reviderat sin bok Akut omhändertagande för Räddningstjänstpersonal och vi pratar om innehållet i de 24 kapitlen. Den ger både en stor bredd och ett bra djup på flera områden.