Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2023

Vi pratar om aktuella händelser som har relevans kring vår krisberedskap. Aurora 23 som pågår just nu och, styrräntan som höjdes under veckan och ett strömavbrott med oväntat stora konsekvenser samt lite annat.