Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2023

Man behöver inte köpa alla böcker man vill läsa. I Sverige har vi sedan 1996 bibliotekslagen som säger att det skall finnas folkbibliotek. Perfekt för oss kunskapstörstande preppers som insett att kunskap tar mindre plats än prylar men är värt mycket mer. Vi pratar om hur det funkar med beställningar, fjärrlån och annat kring bibliotek.