Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 16, 2023

Det har funnits många anledningar till att ha välfyllt skafferi hemma den senaste tiden. Vi diskuterar stormen Hans och våra olika upplevelser av den. En lyssnare har tipsat om en manual som har många tips om vad man kan fylla sitt skafferi med.