Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 20, 2023

Del 8 i vår serie '100 timmar prepping'. Vi relaterar till de många nyheterna om olika evakueringar runt om i världen både för skogsbrand och översvämningar. Vi ger tips om hur man kan börja tänka kring sin egna eventuella evakuering och även tankar om nyhetsbevakning.