Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 23, 2023

Ett helt avsnitt om evakueringsväskan. Ibland får vi höra att BOB, but out bagen, evakueringsväskan inte är nödvändig, hemberedskap handlar ju om att stanna hemma när krisen kommer. Men är det verkligen sant, och funkar det som strategi i alla kriser.